De lesonderdelen bestaan uit:

Deel 1 : Lesstof mondeling / schriftelijke cursus

Deel 2:  Afslagen, Tunnels, begraafplaatsen en knooppunten

Deel 3: Beeldbepalende gebouwen

Ga naar deel 1

Ga naar deel 2

Ga naar deel 3